KONTAKT


Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro 
Dybbølsgade 41
1721 København V 

Kontakt
Mail: pkrvesterbro@gmail.com
Telefon: 30 22 76 36

Telefontid hver onsdag mellem 19.00 og 20.00.

Tilmelding
Se hvordan du tilmelder dig et forløb her

PKR Vesterbro har ikke telefontid på helligdage, hele juli, de første 14 dage af august 2022 samt mellem jul og nytår.