OM PKR VESTERBRO

Psykologisk Korttidsrådgivning er et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, fysisk eller psykisk sygdom, din forældrerolle mv.

Fremgangsmåde

Vi arbejder ud fra narrativt, løsningsfokuseret og systemisk perspektiv. Dette betyder, at vi bl.a. fokuserer på dine ressourcer, styrker og kompetencer- herunder betydning af de historier og metaforer, der bruges i din dagligdag samt af de relationer og kontekster, som er vigtige for dit liv.

Fokus

Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere problemerne på en mere meningsfuld måde. Vi har mulighed for at tilbyde dig et gratis og anonymt rådgivningsforløb på op til fem samtaler.

Behov

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov inden for gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb.

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret metode til at måle effekten af de rådgivende samtaler systematisk. Målet med FIT er at forbedre kvaliteten og effektiviteten ved samtalerne. Dette gøres ved anvendelse af to simple skalaer der måler klientens bedring og samarbejdet mellem klienten og de to rådgivere.

 STØTTE

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro er en forening baseret på frivillige rådgivere.
Foreningen er afhængig af støtte til blandt andet supervision og kurser til rådgiverne,
således at samtaleforløbene vedbliver med at være på et fagligt højt niveau.
Foreningen støttes primært af offentlige og private fonde, men private bidrag er ligeledes mulige.
Ønsker du at støtte foreningen så kontakt venligst pkrvesterbro @ gmail.com og hør nærmere.

 

I 2016 BLEV VI STØTTET AF

Socialministeriets § 18
Socialministeriets Uddannelsespulje
Nordea Fonden
Vesterbro Lokaludvalg

 

STØTTEN MULIGGØR FØLGENDE AKTIVITETER

30 timers årlig supervision med autoriseret og erfaren psykolog

Fire årlige kurser til udvikling af metoder og inspiration

Forplejning til klienter

 

                                  

                                                                                                         

KLIENTREFERENCER

Her har vi samlet nogle af de tilbagemeldinger vi har fået.
Kvinde

Kvinde

39 år

"I har fået mig til at få overskuddet tilbage og overvinde min sygdom."

Par

Par

35 og 38 år

"Tilbuddet har for os betydet, at vi har fået talt sammen og har fundet ud af nye måder at være sammen på, samt har fået råd om hvordan vi får yderligere hjælp."

Kvinde

Kvinde

59 år

"Jeg har bare fået så meget ud af forløbet på en masse forskellige niveauer. Mange tak."

LINKS

KONTAKT OG TIDSBESTILLING

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro
Dybbølsgade 41
1721 København V


Kontakt og tidsbestilling:
Mail: pkrvesterbro@gmail.com
Telefon: 30 22 76 36

Telefontid hver torsdag mellem 17.00 og 18.00
PKR Vesterbro har ikke telefontid på helligdage, hele juli samt mellem jul og nytår.

SAMTALEFORLØB
Et samtaleforløb hos PKR Vesterbro består af fem sessioner á en time hveranden torsdag i tidsrummet 18.00-21.00. Den første samtale varer en time og 15 minutter. Vi tilbyder kun samtaler til personer over 18 år.

BOOKING AF FORLØB
Tilmelding foregår via kontaktboksen eller mail til pkrvesterbro@gmail.com.
Vi åbner for tilmeldinger igen d. 1. august 2018 kl. 12.00. De næste forløb starter op i uge 33 og 34.

Du/I bedes venligst skrive telefonnummer, samt hvor I har hørt om PKR Vesterbro i tilmeldingsmailen.

Kontakt os