OM PKR VESTERBRO

Psykologisk Korttidsrådgivning er et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, fysisk eller psykisk sygdom, din forældrerolle mv. Et samtaleforløb hos os er gratis og består af fem sessioner á en time hveranden torsdag i tidsrummet 18.30-21.00.

Fremgangsmåde

Vi arbejder ud fra narrativt, løsningsfokuseret og systemisk perspektiv. Dette betyder, at vi bl.a. fokuserer på dine ressourcer, styrker og kompetencer- herunder betydning af de historier og metaforer, der bruges i din dagligdag samt af de relationer og kontekster, som er vigtige for dit liv.

Fokus

Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere problemerne på en mere meningsfuld måde. Vi har mulighed for at tilbyde dig et gratis og anonymt rådgivningsforløb på op til fem samtaler, så længe du er over 18 år.

Behov

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov inden for gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb.

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret metode til at måle effekten af de rådgivende samtaler systematisk. Målet med FIT er at forbedre kvaliteten og effektiviteten ved samtalerne. Dette gøres ved anvendelse af to simple skalaer der måler din bedring og samarbejdet mellem dig og de to rådgivere.

Dine oplysninger

Når du er i forløb hos os opbevarer vi dine kontaktoplysninger, i form af mail og telefonnummer, samt dit fornavn, din alder og den beskrivelse du har givet os af din problemstilling. Ved forløbets afslutning slettes disse informationer, og alt hvad vi beholder er et anonymiseret alias, der knytter sig til den feedback du har givet os i de fem sessioner. Vi beholder din feedback så vi kan sikre kvalitet og udvikling i vores forening.

 STØTTE

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro er en forening baseret på frivillige rådgivere.
Foreningen er afhængig af støtte til blandt andet supervision og kurser til rådgiverne,
således at samtaleforløbene vedbliver med at være på et fagligt højt niveau.
Foreningen støttes primært af offentlige og private fonde, men private bidrag er ligeledes mulige.
Ønsker du at støtte foreningen så kontakt venligst pkrvesterbro @ gmail.com og hør nærmere.

FORENINGEN ER STØTTET AF TRYGFONDEN I PERIODEN 2018-2021

Støtten muliggør afholdelse af samtaler for klienter og videreuddannelse og supervision af rådgivere.

STØTTEN FRA TRYGFONDEN MULIGGØR FØLGENDE AKTIVITETER

30 timers årlig supervision med autoriseret og erfaren psykolog

Fire årlige kurser til udvikling af metoder og inspiration

Forplejning til klienter

                                  

FORENINGEN

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro består af psykologer og psykologistuderende på sidste del af deres studie. Rådgivningen er etableret ud fra en idé om, at alle mennesker i en periode kan have brug for at tale med en professionel rådgiver.

Vores rådgivere

Alle vores 12 rådgivere arbejder frivilligt. For at sikre en høj kvalitet i rådgivningsarbejdet, arbejder rådgiverne i teams, og der vil således være 2 rådgivere tilstede per samtale. Derudover modtager rådgiverne supervision og indgår løbende i diskussion og refleksion over metode og tilgang gennem blandt andet kurser og udvikling af PKR Vesterbro.

Ønsker du at blive rådgiver?

Vi søger ikke nye frivillige rådgivere i øjeblikket, men hold øje her på siden eller på Frivilligjob.dk, hvor vi deler jobopslag. Vi rekrutterer ca. to gange årligt.

KLIENTREFERENCER

Her har vi samlet nogle af de tilbagemeldinger vi har fået. Har du været i forløb hos os, og har du lyst til at give os en tilbagemelding, så kan du skrive til os på pkrvesterbro@gmail.com.
Kvinde

Kvinde

39 år

"I har fået mig til at få overskuddet tilbage og overvinde min sygdom."

Par

Par

35 og 38 år

"Tilbuddet har for os betydet, at vi har fået talt sammen og har fundet ud af nye måder at være sammen på, samt har fået råd om hvordan vi får yderligere hjælp."

Kvinde

Kvinde

59 år

"Jeg har bare fået så meget ud af forløbet på en masse forskellige niveauer. Mange tak."

LINKS

KONTAKT OG TIDSBESTILLING


Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro
Dybbølsgade 41
1721 København V


Kontakt og tidsbestilling:
Mail: pkrvesterbro@gmail.com
Telefon: 30 22 76 36

Telefontid hver torsdag mellem 17.00 og 18.00

PKR Vesterbro har ikke telefontid på helligdage, hele juli samt mellem jul og nytår.

SAMTALEFORLØB
Et samtaleforløb hos PKR Vesterbro består af fem sessioner á en time hveranden torsdag i tidsrummet 18.30-21.00. Den første samtale varer en time og 15 minutter. Vi tilbyder kun samtaler til personer over 18 år.

BOOKING AF FORLØB
Tilmelding foregår via kontaktboksen eller mail til pkrvesterbro@gmail.com.

Næste tilmeldingsdag er d. 07/04-2021 kl. 12.

Du/I opfordres til at skrive præcis kl. 12 til os med alder, kontaktinformationer og problemstilling samt hvor du/I har hørt om PKR Vesterbro i tilmeldingsmailen. Vores forløb bliver tildelt efter først-til-mølle princippet.

Kontakt os