HVEM ER VI?

PKR Vesterbro er en frivillig organisation, der har eksisteret i mere end 10 år. Foreningens frivillige kræfter udgøres af rådgivere, der enten er psykologistuderende på kandidatuddannelsen eller færdiguddannede psykologer.

I PKR Vesterbro har vi en flad organisations-struktur, hvilket betyder, at alle vores rådgivere har mulighed for at sætte et præg på foreningen. Desuden har vi et nærværende fællesskab med en stærk samarbejdskultur og gensidig faglig respekt.

Som forening stiller vi høje krav til os selv og søger at værne om kvaliteten af vores faglighed ved intern vidensdeling og løbende ekstern supervision og kurser. For at kvalitetssikre evaluerer vi desuden konstant effekten af vores rådgivning i tæt samarbejde med vores klienter.

Med høje krav følger også et ansvar i at vurdere, i hvilket omfang vi kan rådgive de klienter, der opsøger os. Som forening kender vi til vores egne styrker, men vi er samtidig også opmærksomme på, hvor vores begrænsninger ligger. I samspillet mellem ekstern supervison og intern sparring evaluerer vi derfor løbende, om vi som rådgivere kan skabe det rette rum for de klienter, der opsøger os – og hvis ikke, hvor vi så kan hjælpe klienterne videre hen.

PKR Vesterbro er et anonymt rådgivningstilbud, der har stort fokus på at skabe et fortroligt rum for vores klienter, hvor der er plads til at sige alt, og hvor man kan føle dig set og hørt i lige præcis det, man står i. Vi tager vores klienter alvorligt og søger at skabe et trygt, nærværende og tillidsfuldt rådgivningsrum.

Vores teoretiske ståsted er den systemiske, narrative og løsningsfokuserede terapi.