HVEM ER VI?

PKR Vesterbro har eksisteret i mere end 10 år og fungerer som en frivillig forening støttet af forskellige fonde. Foreningen består af 12 frivillige rådgivere, hvoraf cirka 1/3 er færdiguddannede psykologer og cirka 2/3 er psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Vores organisationsstruktur er flad, så alle vores rådgivere har mulighed for at sætte et fagligt præg på foreningen. Desuden har vi et nærværende fællesskab med en stærk samarbejdskultur og gensidig faglig respekt.

Som forening stiller vi høje krav til os selv og vores arbejde og søger at værne om kvaliteten af vores arbejde ved intern vidensdeling og løbende supervision og kurser. For at kvalitetssikre evaluerer vi desuden konstant effekten af vores arbejde i tæt samarbejde med vores klienter.

PKR Vesterbro er et anonymt tilbud, der er tilgængeligt for alle. Vi har stort fokus på at skabe et fortroligt rum for dig som klient, hvor der er plads til at sige alt, og hvor du kan føle dig set og hørt i lige præcis det, du står i. Vi tager vores klienter alvorligt og søger at skabe et trygt, nærværende og tillidsfuldt terapeutisk rum.

Vores teoretiske ståsted er den systemiske, narrative og løsningsfokuserede terapi.