FORLØB I PKR

SAMTALEFORLØB
Et samtaleforløb hos PKR Vesterbro består af fem sessioner à en time hveranden torsdag i tidsrummet 18.30-21.00. Den første samtale varer en time og 15 minutter. Vi tilbyder kun samtaler til personer over 18 år. 

For at sikre en høj kvalitet i rådgivningsarbejdet, arbejder rådgiverne i teams, og der vil således være 2 rådgivere tilstede per samtale. 
Derudover modtager rådgiverne supervision og indgår løbende i diskussion og refleksion over metode og tilgang gennem blandt andet kurser og udvikling af PKR Vesterbro.

BOOKING AF FORLØB
Tilmelding foregår via mail til pkrvesterbro@protonmail.com

Næste tilmeldingsdag er mandag d. 12. august 2024 kl. 12

Du/I opfordres til at skrive præcis kl. 12 til os med alder, kontaktinformationer og problemstilling samt hvor du/I har hørt om PKR Vesterbro i tilmeldingsmailen. Vores forløb bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.